Transport zwłok z Ukrainy do Polski

Obecnie w Ukrainie mieszka ponad 140 tysięcy potomków etnicznych Polaków. Największe ośrodki polonii znajdują się na Wołyniu (miejscowości wokół Żytomierza), Podolu (miasto Chmielnicki i okoliczne miejscowości) i Galicji.

Cena:

Transport zwłok z Ukrainy do Polski to koszt 

od 6,900 do 9,900 PLN.


W celu dokładnej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  +48 608-135-247

Nasza oferta obejmuje:

 1. Transport zwłok
  • (cena zależy od ilości km, miejscowości)
 2. Organizacja kompletu dokumentów
  • pobranie aktów urodzenia i zawarcia związku małżeńskiego z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli nie dysponują Państwo odpisem), zezwolenie na pochówek wydane przez starostę lub prezydenta miasta, odpis aktu zgonu, kartę zgonu wystawionej przez miejscowego lekarza, zaświadczenia ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej właściwej dla miejsca zgonu, zezwolenia od władz miejscowych na wywóz zwłok;

   Dodatkowo:

    W przypadku transportu trumny:

   • zaświadczenie zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem, że zwłoki zostały włożone do metalowej trumny, spełniającej normy prawne i sanitarne.

    W przypadku transportu urny:

   • zaświadczenie o kremacji zwłok
   • zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że urna jest z metalu i spełnia normy prawne i sanitarne.
 3. Trumna eksportacyjna z wkładem metalowym
  • (standardowa, bądź inny model do wyboru)
 4. Urna
  • (standardowa, bądź inny model do wyboru)
 5. Ubranie ciała, przygotowanie zwłok przed transportem
  • (o ile istnieje taka możliwość w placówce, w której znajduje się ciało)
 6. Ubranie do pochówku
 7. Tłumaczenie aktu zgonu: wg cennika urzędu
 8. Dodatkowe kopie aktu zgonu: zgodnie z fakturą placówki
 9. Opłata za odbiór ciała: wg cennika placówki
 10. Chłodnia na Ukrainy Polski
 11. Przetrzymanie urny do momentu pogrzebu
 12. Kremacja
  • (więcej informacji udzielimy telefonicznie)
 13. Pomoc prawna w pozyskaniu finansowania na transport zwłok/prochów z Ukrainy
  • (zasiłek ZUS/KRUS, polisy ubezpieczeniowe, polisy do kredytów/kont bankowych, ubezpieczenia pracownicze, OFE, odszkodowania za wypadki losowe i komunikacyjne)

Czas transportu ciała z Ukrainy do Polski

Formalności związane z organizacją niezbędnych pozwoleń i dokumentacji zajmują w znaczącej większości przypadków 2-3 dni robocze. Sam transport to dodatkowe 2-4 dni. Dokładamy więc wszelkich starań, aby rodzina mogła możliwie najszybciej pożegnać bliskiego zmarłego i towarzyszyć mu w jego ostatniej drodze.

Jak sprowadzić zwłoki z Ukrainy do Polski?

 1. Przygotuj podstawowe informacje o osobie zmarłej, takie jak imię, nazwisko, adres, stan cywilny, czas i miejsce zgonu;
 2. Sprawdź czy Ty lub ktoś z najbliższej rodziny posiada dostęp do dokumentów osoby zmarłej takich jak: akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu współmałżonka, wyrok sądu potwierdzający rozwód (jeśli takie istnieją);
 3. W jak najszybszym czasie postaraj się uzyskać Apostille  (inaczej apostil lub apostyl), czyli dokument uwiarygodniający podpis oraz pieczęć urzędową;
 4. Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 608-135-247;
 5. Prześlij nam mailowo komplet niezbędnych dokumentów, które dokładnie omówimy podczas rozmowy telefonicznej;
 6. Zaakceptuj przesłany kosztorys;
 7. Czekaj na realizację usługi (o każdym podjętym przez nas działaniu będziemy informować na bieżąco)

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Najbardziej rzetelnymi źródłami informacji na temat transportu zwłok z Ukrainy są: witryna rządowa  oraz obowiązująca w naszym kraju Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Mogą Państwo również spróbować uzyskać potrzebne informacie w Ambasadzie RP w Kijowie.

© 2022 Chwolka, Polski Zakład Pogrzebowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń +48 608-135-247 lub napisz  | chwolka@onet.eu