Transport zwłok z Norwegii do Polski

Liczba Polaków żyjących na terenie Norwegii to liczba przekraczająca lekko ponad 110 tysięcy. Najwięcej naszych rodaków zamieszkuje takie miasta jak: Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Fredrikstad. Główną przyczyną wyjazdu do Norwegii pozostaje praca zarobkowa.

Cena:

Transport zwłok z Norwegii do Polski to koszt 

od 8,900 do 17,900 PLN.


W celu dokładnej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  +48 608-135-247

Nasza oferta obejmuje:

 1. Organizacja kompletu dokumentów
  • pobranie aktów urodzenia i zawarcia związku małżeńskiego z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli nie dysponują Państwo odpisem), zezwolenie na pochówek wydane przez starostę lub prezydenta miasta, akt zgonu (Melding om dødsfall - wydawany dla Folkeregister) opatrzony pieczątką i podpisem urzędnika oraz pieczęcią urzędu wydającego dokument - w przypadku zgonów mających miejsce na terenie okręgu Oslo dokument wydawany jest przez Byfogdembete. W pozostałych przypadkach organem właściwym do wystawienia dokumentu jest Tingrett (sąd) bądź Lensmann (komendant policji); zaświadczenie lekarskieo zgonie (Legeerklæring om dødsfall) - wydawane przez szpital norweski; zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że zgon nie nastąpił z powodu choroby zakaźnej (Smitteatest) - wydawane przez lekarza norweskiego; policyjnego zezwolenia na wywiezienie zwłok z terytorium Norwegii (Laisse Passe) - wydawane przez policję norweską;

   Dodatkowo:

    W przypadku transportu trumny:

   • zaświadczenie domu pogrzebowego stwierdzającego, że zwłoki zostały przygotowane do przewozu, złożone i zamknięte w metalowej trumnie, oraz ze trumna nie zawiera niczego poza zwłokami.

    W przypadku transportu urny:

   • zaświadczenie domu pogrzebowego stwierdzającego, że prochy zostały przygotowane do przewozu, złożone i zamknięte w metalowej urnie, oraz że urna nie zawiera niczego poza prochami;
   • zaświadczenie o kremacji.
 2. Transport zwłok lub urny karawanem do wybranego miejsca wskazanego przez Państwa
 3. Trumna z wkładem metalowym: standardowa, bądź inny model do wyboru
 4. Urna: standardowa, bądź inny model do wyboru
 5. Ubranie ciała, przygotowanie zwłok przed transportem
 6. Ubranie do pochówku
 7. Tłumaczenie aktu zgonu
 8. Dodatkowe odpisy aktu zgonu
 9. Opłata za odbiór ciała: według cennika placówki
 10. Chłodnia na terenie Polski, przetrzymanie urny do momentu pogrzebu
 11. Kremacja
 12. Pomoc prawna w pozyskaniu finansowania na transport zwłok lub prochów
  • (zasiłek ZUS/KRUS, polisy ubezpieczeniowe, polisy do kredytów/kont bankowych, ubezpieczenia pracownicze, OFE, odszkodowania za wypadki losowe i komunikacyjne)

Czas transportu ciała z Norwegii do Polski

Formalności związane z organizacją niezbędnych pozwoleń i dokumentacji zajmują w znaczącej większości przypadków 2-3 dni robocze. Sam transport to dodatkowe 2-4 dni. Dokładamy więc wszelkich starań, aby rodzina mogła możliwie najszybciej pożegnać bliskiego zmarłego i towarzyszyć mu w jego ostatniej drodze.

Jak sprowadzić zwłoki z Norwegii do Polski?

 1. Przygotuj podstawowe informacje o osobie zmarłej, takie jak imię, nazwisko, adres, stan cywilny, czas i miejsce zgonu;
 2. Sprawdź czy Ty lub ktoś z najbliższej rodziny posiada dostęp do dokumentów osoby zmarłej takich jak: akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu współmałżonka, wyrok sądu potwierdzający rozwód (jeśli takie istnieją);
 3. Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 608-135-247;
 4. Prześlij nam mailowo komplet niezbędnych dokumentów, które dokładnie omówimy podczas rozmowy telefonicznej;
 5. Zaakceptuj przesłany kosztorys;
 6. Czekaj na realizację usługi (o każdym podjętym przez nas działaniu będziemy informować na bieżąco)

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Najbardziej rzetelnymi źródłami informacji na temat transportu zwłok z Norwegii są: witryna rządowa  oraz obowiązująca w naszym kraju Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Mogą Państwo również spróbować uzyskać potrzebne informacie w Ambasadzie RP w Oslo.

© 2022 Chwolka, Polski Zakład Pogrzebowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń +48 608-135-247 lub napisz  | chwolka@onet.eu