Transport zwłok z Rosji do Polski

Nasza oferta obejmuje:

 1. Transport zwłok
 2. Organizacja kompletu dokumentów
  • pobranie aktów urodzenia i zawarcia związku małżeńskiego z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli nie dysponują Państwo odpisem), Ambasada RP w Moskwie: zaświadczenie, że zgon nie nastąpił wskutek choroby zakaźnej (wydawane przez Federalną Służbę Nadzoru w Obszarze Ochrony Praw Konsumenta i Dobrostanu Człowieka),medyczne zaświadczenie o zgonie (karta zgonu); zaświadczenie o zamknięciu trumny/urny wraz z informacją zawiarającą dane osobowe zmarłego KG RP w Kaliningradzie: medyczne zaświadczenie o zgonie (karta zgonu) wydana przez Państwowy Budżetowy Urząd Ochrony Zdrowia, Instytut Medycyny Sądowej Obwodu Kaliningradzkiego; zgodę na wywóz zwłok poza obwód kaliningradzki wydana przez Federalną Służbę ds. Nadzoru w Sferze Ochrony Praw Konsumentów i Jakości Życia Człowieka, Federalny Budżetowy Urząd Ochrony Zdrowia „Centrum Higieny i Epidemiologii Obwodu Kaliningradzkiego”; zaświadczenie wydane przez Instytut Medycyny Sądowej Obwodu Kaliningradzkiego, że trumna zawiera wyłącznie szczątki osoby zmarłej; zaświadczenie wydane przez Instytut Medycyny Sądowej Obwodu Kaliningradzkiego zawierające następujące informacje: imię i nazwisko zmarłego, datę urodzenia, docelowe miejsce transportu zwłok (pochówek, kremacja), potwierdzenie, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną, przyczynę zgonu, informację, że trumna zawiera wyłącznie szczątki osoby zmarłej, przestrzeń pomiędzy trumną i kontenerem została wypełniona opiłkami drewna, zwłoki zostały zabalsamowane na okres 7 dni, trumna i kontener zostały opieczętowane pieczęcią Instytutu Medycyny Sądowej Obwodu Kaliningradzkiego.
 3. Trumna z wkładem metalowym
  • (standardowa, bądź inny model do wyboru)
 4. Urna
  • (standardowa, bądź inny model do wyboru)
 5. Ubranie ciała, przygotowanie zwłok przed transportem
  • (o ile istnieje taka możliwość w placówce, w której znajduje się ciało)
 6. Ubranie do pochówku
 7. Tłumaczenie aktu zgonu
 8. Dodatkowe odpisy aktu zgonu: zgodnie z fakturą placówki
 9. Opłata za odbiór ciała: wg cennika placówki
 10. Chłodnia na terenie Polski
 11. Przetrzymanie urny do momentu pogrzebu
 12. Kremacja
  • (więcej informacji udzielimy telefonicznie)
 13. Pomoc prawna w pozyskaniu finansowania na transport zwłok/prochów z Rosji
  • (zasiłek ZUS/KRUS, polisy ubezpieczeniowe, polisy do kredytów/kont bankowych, ubezpieczenia pracownicze, OFE, odszkodowania za wypadki losowe i komunikacyjne)

Czas transportu ciała z Rosji do Polski

Formalności związane z organizacją niezbędnych pozwoleń i dokumentacji zajmują w znaczącej większości przypadków 2-3 dni robocze. Sam transport to dodatkowe 2-4 dni. Dokładamy więc wszelkich starań, aby rodzina mogła możliwie najszybciej pożegnać bliskiego zmarłego i towarzyszyć mu w jego ostatniej drodze.

Jak sprowadzić zwłoki z Rosji do Polski?

 1. Przygotuj podstawowe informacje o osobie zmarłej, takie jak imię, nazwisko, adres, stan cywilny, czas i miejsce zgonu;
 2. Sprawdź czy Ty lub ktoś z najbliższej rodziny posiada dostęp do dokumentów osoby zmarłej takich jak: akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu współmałżonka, wyrok sądu potwierdzający rozwód (jeśli takie istnieją);
 3. Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 608-135-247;
 4. Prześlij nam mailowo komplet niezbędnych dokumentów, które dokładnie omówimy podczas rozmowy telefonicznej;
 5. Zaakceptuj przesłany kosztorys;
 6. Czekaj na realizację usługi (o każdym podjętym przez nas działaniu będziemy informować na bieżąco)

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Najbardziej rzetelnymi źródłami informacji na temat transportu zwłok z Rosji są: witryna rządowa  oraz obowiązująca w naszym kraju Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Mogą Państwo również spróbować uzyskać potrzebne informacie w Ambasadzie RP w Moskwie.

© 2022 Chwolka, Polski Zakład Pogrzebowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń +48 608-135-247 lub napisz  | chwolka@onet.eu