Jak zorganizować pogrzeb osoby nieubezpieczonej

Kiedy odchodzi bliska nam osoba, najczęściej na członkach najbliższej rodziny spoczywa organizacja pogrzebu. W pierwszej kolejności należy uzyskać akt zgonu i kartę zgonu. Po uzyskaniu niezbednych dokumentów należy zastanowić się nad samą organizacją pochówku. Jeśli bliska nam osoba odeszła poza granicami kraju, nasza firma oferuje międzynarodowy transport zwłok, a naszą główną specjalizacją jest transport zwłok z Niemiec. Wieloletnie doświadcznie, znajomość prawa oraz odpowiednia flota samochodowa umożliwi sprawne i szybkie przewiezienie ciała do wybranej miejscowości. W dalszej kolejności należy także dokonać wyboru między innymi: domu pogrzebowego i rodzaju ceremonii pogrzebowej, cmentarza czy charakteru konsolacji. Nie można także zapomnieć o wyborze trumny lub urny, ubioru czy wieńca i muzyki.

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

W obliczu tylu decyzji jakie należy podjąć i tym samym wysokością kosztów organizacji pogrzebu warto rozważyć złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy.W Polsce jego wysokość wynosi 4000 zł. Przysługuje on osobom, które poniosły koszty związane z organizacją pogrzebu i są w stanie to udokumentować. Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w siedzibie ZUS lub KRUS w czasie 12 miesiecy od śmierci osoby nam bliskiej. Jeśli koszt pogrzebu zostanie poniesiony przez więcej niż jedną osobę zasiłek zostanie proporcjonalnie rozdzielony między te osoby.

Czy zasiłek pogrzebowy przysługuje po nieubezpieczonym zmarłym?

W takiej sytuacji możliwe jest uzyskanie zasiłku pogrzebowego, jeśli osoba organizująca pogrzeb należy do rodziny osoby zmarłej oraz posiada ubezpieczenie z tytułu pracy, emerytalne lub rentowe. Należy wtedy do wniosku o przyznanie zasiłku pogrzebowego dołączyć nie tylko rachunki związane z pogrzebem oraz dokumenty stwierdzające pokrewieństwo z osobą zmarłą (np. odpis aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego), ale także potwierdzenie naszego płatnika składek, że zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczenia.

Warto także mieć na uwadze, iż zasiłek pogrzebowy zostanie przyznany w sytuacji, kiedy osoba nam bliska zmarła po ustaniu ubezpieczenia, ale do czasu śmierci pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński.

Kto może zorganizować pogrzeb osoby nieubezpieczonej?

Ustawa o Cmentarzach i Chowaniu Zmarłych nie zobowiązuje rodziny do organizacji i poniesienia kosztów pogrzebu. Jeśli osoba zmarła była bezdomna, nie posiadała rodziny lub ta odmówiła organizacji pochówku obowiązek ten przejmuje właściwy organ opieki społecznej. Podobnie jak w przypadku czonków rodziny, instytucja, która podjęła się organizacji pogrzebu może wystąpić o zasiłek pogrzebowy.