Zgon w szpitalu

Kiedy ktoś umiera w szpitalu kartę zgonu wypisuje lekarz dyżurujący. W szpitalnych chłodniach ciało może być przechowywane z reguły do 3 dni.

Co dalej?

Jeśli podejmą Państwo decyzję o powierzeniu transportu ciała bliskiej osoby naszej firmie prosimy o jak najszybszy kontakt. Ustalimy wszelkie niezbędne szczegóły i przystąpimy do realizacji wybranej przez Państwa formy usługi.

Dokumenty potrzebne, w celu uzyskania metryk zgonu:

Aby uzyskać dokładną informację na temat wymaganych dokumentów, umożliwiających transport zwłok musimy wiedzieć, gdzie nastąpił zgon. Każdy kraj posiada bowiem swoje własne procedury i wymagania pod kątem wywozu ciała z jego terytorium.

Znając miejsce zgonu możemy udzielić Państwu szczegółowych informacji i rozpocząć załatwianie niezbędnych dokumentów, w krajowych i zagranicznych urzędach.

W pierwszej kolejności otrzymują Państwo od nas formularz upoważniający nas do zajęcia się Państwa sprawą oraz zawierający komplet niezbędnych dla nas informacji o osobie zmarłej (jej dane osobowe, miejsce zamieszkania, miejsce śmierci). Kiedy formularz wraca do nas rozpoczynamy całą procedurę sprowadzenia zwłok do kraju. Dokumenty potrzebne do otrzymania metryk zgonu to: akt urodzenia oraz akt zawarcia związku małżeńskiego (jeśli dotyczy to osoby zmarłej). Jeśli nie posiadacie Państwo tych dokumentów możemy je uzyskać w Państwa imieniu w urzędzie stanu cywilnego. Kolejnym dokumentem jest Karta Zgonu, na podstawie której składamy wniosek o pozwolenie na transport i pochówek osoby zmarłej na terenie naszego kraju.