Transport zwłok z Polski do Szwecji

Nasza oferta obejmuje:

 1. Transport zwłok
 2. Organizacja kompletu dokumentów
  • Kartę zgonu zmarłego
  • Decyzja zezwalająca na wywóz zwłok poza granice Polski wydana przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
  • Dokumenty wymagane przez władze Szwecji, stwierdzające brak przeszkód do pochowania lub wwiezienia zwłok lub szczątków na terytorium państwa
  • Zaświadczenie o kremacji
  • Zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że prochy zostały umieszczone w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku
  • Zaświadczenie zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem, że zwłoki zostały włożone do metalowej trumny, zawierającej na dnie warstwę substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm, a trumna metalowa została dokładnie zalutowana i włożona do drewnianej skrzyni w taki sposób, aby nie mogła się w niej poruszać
 3. Trumna z wkładem metalowym
  • (standardowa, bądź inny model do wyboru)
 4. Urna
  • (standardowa, bądź inny model do wyboru)
 5. Ubranie ciała, przygotowanie zwłok przed transportem
 6. Ubranie do pochówku
 7. Tłumaczenie aktu zgonu: wg cennika urzędu
 8. Dodatkowe odpisy aktu zgonu
 9. Opłata za odbiór ciała: wg cennika placówki
 10. Chłodnia na terenie Polski
 11. Kremacja
  • (więcej informacji udzielimy telefonicznie)

Czas transportu ciała z Polski do Szwecji

2-3dni robocze

formalności

+

2-4dni

transport

Formalności związane z organizacją niezbędnych pozwoleń i dokumentacji zajmują w znaczącej większości przypadków 2-3 dni robocze. Sam transport to dodatkowe 2-4 dni (z uwzględnieniem dni urzędowo wolnych od pracy). Dokładamy więc wszelkich starań, aby rodzina mogła możliwie najszybciej pożegnać bliskiego zmarłego i towarzyszyć mu w jego ostatniej drodze.