Transport zwłok z Polski na Słowację

Nasza oferta obejmuje:

  1. Transport zwłok
  2. Organizacja kompletu dokumentów
    • Kartę zgonu zmarłego
    • Decyzja zezwalająca na wywóz zwłok poza granice Polski wydana przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
    • Dokumenty wymagane przez władze Słowacji, stwierdzające brak przeszkód do pochowania lub wwiezienia zwłok lub szczątków na terytorium państwa
    • Zaświadczenie o kremacji
    • Zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że prochy zostały umieszczone w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku
    • Zaświadczenie zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem, że zwłoki zostały włożone do metalowej trumny, zawierającej na dnie warstwę substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm, a trumna metalowa została dokładnie zalutowana i włożona do drewnianej skrzyni w taki sposób, aby nie mogła się w niej poruszać
  3. Trumna z wkładem metalowym
    • (standardowa, bądź inny model do wyboru)
  4. Urna
    • (standardowa, bądź inny model do wyboru)
  5. Ubranie ciała, przygotowanie zwłok przed transportem
  6. Ubranie do pochówku
  7. Tłumaczenie aktu zgonu: wg cennika urzędu
  8. Dodatkowe odpisy aktu zgonu
  9. Opłata za odbiór ciała: wg cennika placówki
  10. Chłodnia na terenie Polski
  11. Kremacja
    • (więcej informacji udzielimy telefonicznie)

Czas transportu ciała z Polski na Słowację

2-3dni robocze

formalności

+

2-4dni

transport

Formalności związane z organizacją niezbędnych pozwoleń i dokumentacji zajmują w znaczącej większości przypadków 2-3 dni robocze. Sam transport to dodatkowe 2-4 dni (z uwzględnieniem dni urzędowo wolnych od pracy). Dokładamy więc wszelkich starań, aby rodzina mogła możliwie najszybciej pożegnać bliskiego zmarłego i towarzyszyć mu w jego ostatniej drodze.