Transport zwłok z Holandii do Polski

Sprowadzenie zwłok z Holandii to zadanie, którego podejmujemy się bardzo często. Z racji doświadczenia i sieci kontaktów z lokalnymi urzędami oraz Konsulatem RP w Hadze jesteśmy w stanie bardzo szybko uzyskać komplet wymaganych dokumentów, w tym dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego czy też Laissez-passer - upoważnienie do przewozu zwłok.

W ostatnich latach Holandia to kierunek bardzo często obierany w celach zarobkowych i nie tylko przez naszych rodaków. Największymi skupiskami Polonii są miasta: Haga, Rotterdam, Amsterdam a także gminy: Westland, Zeewolde i Noordoostpolder. Największe skupiska Polaków są tam, gdzie nasi rodacy znajdują zatrudnienie, czyli w Brabancji Północnej, Flevoland, Limburgii i Południowej Holandii. W związku z tym nasza firma przykłada wszelkich starań, aby transport zmarłych z Holandii był dopracowany w każdym szczególe.

Warunki formalne przewozu zwłok z Holandii do Polski

Aby przewieźć ciało osoby zmarłej do naszego kraju należy złożyć komplet dokumentów:

Dodatkowo w przypadku:

Transportu trumny:

 • zaświadczenie zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem, że zwłoki zostały włożone do metalowej trumny, zawierającej na dnie warstwę substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm, a trumna metalowa została dokładnie zalutowana i włożona do drewnianej skrzyni w taki sposób, aby nie mogła się w niej poruszać

Transportu urny:

 • zaświadczenie o kremacji zwłok
 • zaświadczenia zakładu pogrzebowego, że prochy zostały umieszczone w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku
 • zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że urna jest z metalu i zawiera wyłącznie prochy osoby zmarłej

Zaświadczenie na sprowadzenie zwłok z Holandii do Polski

Jednym z podstawowych dokumentów jakie należy uzyskać przed przewiezieniem ciała lub urny z prochami z Holandii do Polski jest Zaświadczenie na sprowadzenie zwłok wydane przez Konsula. Aby je otrzymać należy zgłosić się osobiście do Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Hadze w godzinach pracy urzędu. Opłata za wystawienie takiego dokumentu na chwilę obecną wynosi 50 euro. Zaświadczenie na sprowadzenie zwłok z Holandii do Polski jest wystawiane w trybie natychmiastowym lub maksymalnie w przeciągu 3 dni od daty złożenia wniosku.

Laisser-passer mortuaire, czyli zezwolenie na przewóz zwłok

Każdy kraj posiada swoje własne przepisy umożliwiające przewiezienie zwłok poza swoje granice. Na terenie Holandii wymagany jest w tej kwestii Laisser-passer mortuaire, czyli mówiąc najprościej paszport zwłok. Co warto o nim wiedzieć?

Czas transportu ciała z Holandii do Polski

2-3dni robocze

formalności

+

2-4 dni

transport

Formalności związane z organizacją niezbędnych pozwoleń i dokumentacji zajmują w znaczącej większości przypadków 2-3 dni robocze. Sam transport to dodatkowe 2-4 dni (z uwzględnieniem dni urzędowo wolnych od pracy). Dokładamy więc wszelkich starań, aby rodzina mogła możliwie najszybciej pożegnać bliskiego zmarłego i towarzyszyć mu w jego ostatniej drodze.

Procedura sprowadzenia zwłok z Holandii do Polski

 1. Przygotuj podstawowe informacje o osobie zmarłej, takie jak imię, nazwisko, adres, stan cywilny, czas i miejsce zgonu;
 2. Sprawdź czy Ty lub ktoś z najbliższej rodziny posiada dostęp do dokumentów osoby zmarłej takich jak: akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu współmałżonka, wyrok sądu potwierdzający rozwód (jeśli takie istnieją);
 3. Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 608-135-247;
 4. Prześlij nam mailowo (skan lub zdjęcie) komplet niezbędnych dokumentów, które dokładnie omówimy podczas rozmowy telefonicznej;
 5. Zaakceptuj przesłany kosztorys i prześlij mailowo (skan lub zdjęcie) podpisaną umowę wraz z uzgodnionym zakresem naszych usług i ceną;
 6. Czekaj na realizację usługi (o każdym podjętym przez nas działaniu będziemy informować na bieżąco);
 7. Po zakończonej usłudze przewozu sporządzimy niezbędne dokumenty umożliwiające osobom do tego uprawnionym odbiór zasiłku pogrzebowego z ZUS lub KRUS (stała kwota: 4000 zł).

Jak wygląda przewóz zwłok z Holandii do Polski?

Transport zwłok z Holandii do Polski odbywa się drogą lądową. Zwłoki przewożone są specjalistycznym karawanem, który spełnia szereg wymogów prawnych i sanitarnych. Każde nasze auto wyposażone jest w chłodnię oraz zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub urny. Dla poszanowania godności osoby zmarłej zapewniamy również, iż kabina kierowcy jest na stałe oddzielona od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich. Naszymi karawanami jednocześnie przewożona jest tylko jedna trumna bądź urna. Jest to przejaw ogromnego szacunku do Państwa oraz osób Wam najbliższych.

 1. W czasie rozmowy telefonicznej uzgadniamy szczegóły oraz czas transportu zwłok z zagranicy oraz precyzyjnie określamy zakres zlecanej nam usługi.
 2. Niezwłocznie po rozmowie telefonicznej przesyłamy Państwu na adres mailowy komplet dokumentów do wypełnienia, które umożliwią rozpoczęcie procedury sprowadzenia zwłok z zagranicy.
 3. Po zaakceptowaniu i podpisaniu umowy oraz przesłaniu skanów niezbędnych dokumentów nasz pracownik wyjeżdża do miejsca, gdzie znajduje się ciało osoby zmarłej i już na miejscu odbiera z pobliskich urzędów oryginały dokumentów umożliwiających kontunuowanie procedury sprowadzenia zwłok z zagranicy.
 4. W następnej kolejności nasz Pracownik udaje się we wskazane wcześniej miejsce (najczęściej jest to kostnica) w celu odbioru ciała i zapewnienia mu odpowiedniego przygotowania do przejazdu.
 5. Na Państwa życzenie wykonujemy zdjęcie ciała, by mieli Państwo pewność, że w trumnie znajduje się wskazana osoba. (Usługa jest bezpłatna, zdjęcia otrzymują Państwo na karcie SIM).
 6. Przed wyjazdem z kraju zajmujący się Państwa sprawą Pracownik dokonuje odprawy konsularnej w odpowiednim dla miejsca zamieszkania osoby zmarłej Konsulacie.
 7. Przed planowanym wyjazdem Rodzina jest informowana (mailowo lub telefonicznie) o dokładnym przebiegu wybranej trasy i planowanym czasie przyjazdu na wskazane miejsce na terenie naszego kraju.
 8. Po przewiezieniu zwłok z zagranicy do Polski wystawiamy fakturę VAT oraz pomagamy w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania zasiłku pogrzebowego z ZUS lub KRUS.

Ile kosztuje transport zwłok z Holandii do Polski?

Jako kompetentna i doświadczona firma do każdej sytuacji podchodzimy indywidualnie. Koszt transportu zwłok ustalamy bezpośrednio po zapoznaniu się z całą sytuacją. Koszt przewiezienia zwłok z Holandii do Polski jest zależna od wielu czynników, takich jak:

Prosimy również, aby pamiętać, iż w cenie transportu zwłok z Holandii do Polski znajdują się zawsze:

Podana przez nas dla Państwa cena transportu zwłok z Holandii do Polski jest ceną ostateczną. Mają Państwo naszą gwarancję, iż nie pojawią się żadne dodatkowe koszty. Przejrzystość i kompetentność na każdym kroku to dla nas podstawa.

Ważne!

Cena za przetrzymanie ciała w chłodni na terenie Holandii waha się od 50 do nawet 150 euro za dobę. W związku z tym staramy się dopełnić wszelkich wymaganych formalności i wysłać kierowcę pod wskazany adres jak najszybciej, by nie obciążać Państwa dodatkowymi kosztami. Dużym plusem naszej firmy w tej sytuacji jest bliska odległość naszej siedziby od przejścia granicznego z Niemcami w Słubicach.

Cena transportu zwłok z Holandii do Polski

Transport zwłok z Holandii do Polski to koszt:

6,900 - 9,900 PLN

W celu dokładnej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 608-135-247

Kto pokrywa koszt przewiezienia ciała z Holandii do Polski?

Odpowiedzialność finansowa za przewiezienie ciała osoby zmarłej z Holandii do Polski spoczywa na osobie zlecającej tę usługę firmie transportowej. Najczęściej jest to członek najbliższej rodziny, czyli przykładowo współmałżonek, dziecko czy też rodzic. Niekiedy bywa to także np. pracodawca lub ubezpieczyciel. Na podstawie wystawionej przez naszą firmę faktury obejmującej całkowity koszt usługi transportu zwłok z Holandii do Polski można starać się o zasiłek pogrzebowy na terenie naszego kraju.

W Polsce zasiłek pogrzebowy można uzyskać z ZUS lub KRUS i jego stała wysokość to 4000 zł. W tej trudnej dla najbliższych chwili nasza firma pomaga w skompletowaniu dokumentów wymaganych zarówno przez ZUS jak i KRUS.

Więcej informacji na temat zasiłku pogrzebowego z ZUS mogą Państwo znaleźć na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat zasiłku pogrzebowego z KRUS mogą Państwo znaleźć na oficjalnej stronie rządowej.

Ważne!

W 2024 roku zmieni się wysokość zasiłku pogrzebowego. Obecnie trwają w rządzie prace nad jego podwyższeniem. W ustawie może pojawić się zapis o podniesieniu wysokości zasiłku z 4000 zł do 6450 zł bądź nawet do 8000 zł lub o nowym sposobie wyliczania kwoty zasiłku i jego waloryzacji.

W dniu 29.stycznia 2024 został przekazany wniosek o konsultację i uzgodnienia miedzy resortami dotyczący podwyższenia zasiku pogrzebowego do 7 000 zł. Na chwile obecną nie ma podanej informacji od kiedy dokładnie ma on zostać podwyższony.

Nasza oferta obejmuje:

 1. Organizacja kompletu dokumentów, w tym niezbędnych tłumaczeń i zezwoleń umożliwiających przewiezienie ciała za granicę
 2. Transport zwłok lub urny karawanem do wybranego miejsca wskazanego przez Państwa
 3. Trumna z wkładem metalowym: standardowa, bądź inny model do wyboru - spełniająca wszelkie kryteria przewozu zwłok za granicę
 4. Urna: standardowa, bądź inny model do wyboru
 5. Ubranie ciała (ubranie dostarczone przez rodzinę lub naszą firmę), przygotowanie zwłok przed transportem
 6. Ubranie do pochówku
 7. Tłumaczenie aktu zgonu
 8. Dodatkowe odpisy aktu zgonu
 9. Wymagane indywidualnie dokumenty z urzędów w Polsce i za granicą umożliwiające rozpoczęcie procedury transportu zwłok
 10. Odprawa konsularna
  (pozyskanie Zaświadczenia na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do kraju, które Konsul wydaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku)
 11. Odprawa graniczna
  (pozyskanie odpowiednich dokumentów i zezwoleń umożliwiających odprawę celną i sanitarną)
 12. Opłata za odbiór ciała: według cennika placówki
 13. Chłodnia na terenie Polski, przetrzymanie urny do momentu pogrzebu
 14. Kremacja
 15. Ekshumacja zwłok/prochów na terenie danego kraju i transport do Polski
 16. Relikwiarz
 17. Pomoc prawna w pozyskaniu finansowania na transport zwłok lub przewóz prochów
  (zasiłek ZUS/KRUS, polisy ubezpieczeniowe, polisy do kredytów/kont bankowych, ubezpieczenia pracownicze, OFE, odszkodowania za wypadki losowe i komunikacyjne)

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Najbardziej rzetelnymi źródłami informacji na temat transportu zwłok z Holandii są: witryna rządowa oraz obowiązująca w naszym kraju Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Mogą Państwo również spróbować uzyskać potrzebne informacje w Ambasadzie RP w Hadze.

Informacje z tej strony są dostępne również w formie video.