Transport zwłok z Belgii do Polski

Od kilku lat nasza firma może poszczycić się dobrze zorganizowaną w współpracą z belgijskimi urzędami oraz stałym kontaktem z Konsulatem RP. Jest to istotne dla organizacji procesu sprowadzania zwłok z Belgii, gdyż z jednej strony przyspiesza to cały proces, a z drugiej daje gwarancję dopełnienia wszelkich formalności w całości, w tym uzyskania Laisser-passer mortuaire.

Belgia nie jest zbyt często wybierana przez naszych rodaków jako kraj migracyjny, jednak nasza firma ma na uwadze, iż również tam przebywają i tam odchodzą Polacy. W związku z tym w naszej ofercie znajduje się transport zwłok z tego kraju, a w szczególności z Antwerpii, Flandrii i z Liege.

Warunki formalne przewozu zwłok z Belgii do Polski

Aby przewieźć ciało osoby zmarłej do naszego kraju należy złożyć komplet dokumentów:

Dodatkowo w przypadku:

Transportu trumny:

 • zaświadczenie władz miejscowych zawierające zgodą na wywiezienie zwłok z Belgii (Laisser-passer mortuaire),

Transportu urny:

 • akt kremacji (Einäscherungsbescheinigung)

Zaświadczenie na sprowadzenie zwłok z Belgii do Polski

Jednym z ważniejszych dokumentów jakie należy pozyskać przed przewiezieniem ciała lub urny z prochami z Belgii do Polski jest Zaświadczenie na sprowadzenie zwłok wydane przez Konsula. Aby je uzyskać należy zgłosić się do konsulatu RP w Brukseli. Opłata za wystawienie takiego dokumentu na chwilę obecną wynosi 50 euro. Opłata za odesłanie zaświadczenia pocztą wynosi dodatkowo 9 euro. Zaświadczenie na sprowadzenie zwłok z Belgii do Polski jest wystawiane w trybie natychmiastowym lub maksymalnie w przeciągu 3 dni od daty złożenia wniosku.

Laisser-passer mortuaire, czyli zezwolenie na przewóz zwłok

Każdy kraj posiada swoje własne przepisy umożliwiające przewiezienie zwłok poza swoje granice. Na terenie Belgii wymagany jest paszport dla zwłok, Laisser-passer mortuaire. Umożliwia on przewiezienie zwłok uwzględniając umowy miedzynarodowe między Belgią, a pozostałymi krajami, które należy przejechać w trakcie przewożenia ciała do Polski. Zezwolenie na przewóz zwłok to dokument urzędowy, w pełni respektowany przez władze poszczególnych krajów.

Czas transportu ciała z Belgii do Polski

2-3dni robocze

formalności

+

2-4 dni

transport

Formalności związane z organizacją niezbędnych pozwoleń i dokumentacji zajmują w znaczącej większości przypadków 2-3 dni robocze. Sam transport to dodatkowe 2-4 dni (z uwzględnieniem dni urzędowo wolnych od pracy). Dokładamy więc wszelkich starań, aby rodzina mogła możliwie najszybciej pożegnać bliskiego zmarłego i towarzyszyć mu w jego ostatniej drodze.

Jesteśmy firmą specjalizująca się międzynarodowym transportem zwłok. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki sprawnie działającej sieci dyżurów jesteśmy w stanie szybko dotrzeć pod wskazany adres na terenie Belgii. Od lat dojeżdżamy do: Brukseli, Liège, Antwerpii, Gandawy, Charleroi, Brugii, Namur oraz okolic.

Procedura sprowadzenia zwłok z Belgii do Polski

 1. Przygotuj podstawowe informacje o osobie zmarłej, takie jak imię, nazwisko, adres, stan cywilny, czas i miejsce zgonu;
 2. Sprawdź czy Ty lub ktoś z najbliższej rodziny posiada dostęp do dokumentów osoby zmarłej takich jak: akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu współmałżonka, wyrok sądu potwierdzający rozwód (jeśli takie istnieją);
 3. Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 608-135-247;
 4. Prześlij nam mailowo (skan lub zdjęcie) komplet niezbędnych dokumentów, które dokładnie omówimy podczas rozmowy telefonicznej;
 5. Zaakceptuj przesłany kosztorys i prześlij mailowo (skan lub zdjęcie) podpisaną umowę wraz z uzgodnionym zakresem naszych usług i ceną;
 6. Czekaj na realizację usługi (o każdym podjętym przez nas działaniu będziemy informować na bieżąco);
 7. Po zakończonej usłudze przewozu sporządzimy niezbędne dokumenty umożliwiające osobom do tego uprawnionym odbiór zasiłku pogrzebowego z ZUS lub KRUS (stała kwota: 4000 zł).

Jak wygląda przewóz zwłok z Belgii do Polski?

Transport zwłok z Belgii do Polski odbywa się drogą lądową. Zwłoki przewożone są specjalistycznym karawanem, który spełnia szereg wymogów prawnych i sanitarnych. Każde nasze auto wyposażone jest w chłodnię oraz zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub urny. Dla poszanowania godności osoby zmarłej zapewniamy również, iż kabina kierowcy jest na stałe oddzielona od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich. Naszymi karawanami jednocześnie przewożona jest tylko jedna trumna bądź urna. Jest to przejaw ogromnego szacunku do Państwa oraz osób Wam najbliższych.

 1. W czasie rozmowy telefonicznej uzgadniamy szczegóły oraz czas transportu zwłok z zagranicy oraz precyzyjnie określamy zakres zlecanej nam usługi.
 2. Niezwłocznie po rozmowie telefonicznej przesyłamy Państwu na adres mailowy komplet dokumentów do wypełnienia, które umożliwią rozpoczęcie procedury sprowadzenia zwłok z zagranicy.
 3. Po zaakceptowaniu i podpisaniu umowy oraz przesłaniu skanów niezbędnych dokumentów nasz pracownik wyjeżdża do miejsca, gdzie znajduje się ciało osoby zmarłej i już na miejscu odbiera z pobliskich urzędów oryginały dokumentów umożliwiających kontunuowanie procedury sprowadzenia zwłok z zagranicy.
 4. W następnej kolejności nasz Pracownik udaje się we wskazane wcześniej miejsce (najczęściej jest to kostnica) w celu odbioru ciała i zapewnienia mu odpowiedniego przygotowania do przejazdu.
 5. Na Państwa życzenie wykonujemy zdjęcie ciała, by mieli Państwo pewność, że w trumnie znajduje się wskazana osoba. (Usługa jest bezpłatna, zdjęcia otrzymują Państwo na karcie SIM).
 6. Przed wyjazdem z kraju zajmujący się Państwa sprawą Pracownik dokonuje odprawy konsularnej w odpowiednim dla miejsca zamieszkania osoby zmarłej Konsulacie.
 7. Przed planowanym wyjazdem Rodzina jest informowana (mailowo lub telefonicznie) o dokładnym przebiegu wybranej trasy i planowanym czasie przyjazdu na wskazane miejsce na terenie naszego kraju.
 8. Po przewiezieniu zwłok z zagranicy do Polski wystawiamy fakturę VAT oraz pomagamy w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania zasiłku pogrzebowego z ZUS lub KRUS.

Ile kosztuje transport zwłok z Belgii do Polski?

Jako kompetentna i doświadczona firma do każdej sytuacji podchodzimy indywidualnie. Koszt transportu zwłok ustalamy bezpośrednio po zapoznaniu się z całą sytuacją. Koszt przewiezienia zwłok z Belgii do Polski jest zależna od wielu czynników, takich jak:

Prosimy również, aby pamiętać, iż w cenie transportu zwłok z Belgii do Polski znajdują się zawsze:

Podana przez nas dla Państwa cena transportu zwłok z Belgii do Polski jest ceną ostateczną. Mają Państwo naszą gwarancję, iż nie pojawią się żadne dodatkowe koszty. Przejrzystość i kompetentność na każdym kroku to dla nas podstawa.

Cena transportu zwłok z Belgii do Polski

Transport zwłok z Belgii do Polski to koszt:

7,500 - 9,900 PLN

W celu dokładnej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 608-135-247

Kto pokrywa koszt przewiezienia ciała z Belgii do Polski?

Odpowiedzialność finansowa za przewiezienie ciała osoby zmarłej z Belgii do Polski spoczywa na osobie zlecającej tę usługę firmie transportowej. Najczęściej jest to członek najbliższej rodziny, czyli przykładowo współmałżonek, dziecko czy też rodzic. Niekiedy bywa to także np. pracodawca lub ubezpieczyciel. Na podstawie wystawionej przez naszą firmę faktury obejmującej całkowity koszt usługi transportu zwłok z Belgii do Polski można starać się o zasiłek pogrzebowy na terenie naszego kraju.

W Polsce zasiłek pogrzebowy można uzyskać z ZUS lub KRUS i jego stała wysokość to 4000 zł. W tej trudnej dla najbliższych chwili nasza firma pomaga w skompletowaniu dokumentów wymaganych zarówno przez ZUS jak i KRUS.

Więcej informacji na temat zasiłku pogrzebowego z ZUS mogą Państwo znaleźć na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat zasiłku pogrzebowego z KRUS mogą Państwo znaleźć na oficjalnej stronie rządowej.

Ważne!

W 2024 roku zmieni się wysokość zasiłku pogrzebowego. Obecnie trwają w rządzie prace nad jego podwyższeniem. W ustawie może pojawić się zapis o podniesieniu wysokości zasiłku z 4000 zł do 6450 zł bądź nawet do 8000 zł lub o nowym sposobie wyliczania kwoty zasiłku i jego waloryzacji.

W dniu 29.stycznia 2024 został przekazany wniosek o konsultację i uzgodnienia miedzy resortami dotyczący podwyższenia zasiku pogrzebowego do 7 000 zł. Na chwile obecną nie ma podanej informacji od kiedy dokładnie ma on zostać podwyższony.

Nasza oferta obejmuje:

 1. Organizacja kompletu dokumentów, w tym niezbędnych tłumaczeń i zezwoleń umożliwiających przewiezienie ciała za granicę
 2. Transport zwłok lub urny karawanem do wybranego miejsca wskazanego przez Państwa
 3. Trumna z wkładem metalowym: standardowa, bądź inny model do wyboru - spełniająca wszelkie kryteria przewozu zwłok za granicę
 4. Urna: standardowa, bądź inny model do wyboru
 5. Ubranie ciała (ubranie dostarczone przez rodzinę lub naszą firmę), przygotowanie zwłok przed transportem
 6. Ubranie do pochówku
 7. Tłumaczenie aktu zgonu
 8. Dodatkowe odpisy aktu zgonu
 9. Wymagane indywidualnie dokumenty z urzędów w Polsce i za granicą umożliwiające rozpoczęcie procedury transportu zwłok
 10. Odprawa konsularna
  (pozyskanie Zaświadczenia na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do kraju, które Konsul wydaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku)
 11. Odprawa graniczna
  (pozyskanie odpowiednich dokumentów i zezwoleń umożliwiających odprawę celną i sanitarną)
 12. Opłata za odbiór ciała: według cennika placówki
 13. Chłodnia na terenie Polski, przetrzymanie urny do momentu pogrzebu
 14. Kremacja
 15. Ekshumacja zwłok/prochów na terenie danego kraju i transport do Polski
 16. Relikwiarz
 17. Pomoc prawna w pozyskaniu finansowania na transport zwłok lub przewóz prochów
  (zasiłek ZUS/KRUS, polisy ubezpieczeniowe, polisy do kredytów/kont bankowych, ubezpieczenia pracownicze, OFE, odszkodowania za wypadki losowe i komunikacyjne)

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Najbardziej rzetelnymi źródłami informacji na temat transportu zwłok z Belgii są: witryna rządowa oraz obowiązująca w naszym kraju Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Mogą Państwo również spróbować uzyskać potrzebne informacje w Ambasadzie RP w Brukseli.

Informacje z tej strony są dostępne również w formie video.