Słownictwo pogrzebowe

Akt zgonu

Dokument stanu cywilnego rejestrujący śmierć osoby. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład ochrony zdrowia. Osoba zgłaszająca zgon jest zobowiązana także zwrócić dowód osobisty zmarłego. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje osobie zgłaszającej zgon jeden bezpłatny egzemplarz odpisu skróconego aktu zgonu. Każdy akt zgonu posiada:
  • dane osobowe osoby zmarłej
  • datę i godzinę zgonu (albo znalezienia zwłok)
  • dane osobowe rodziców i ewentualnie małżonka osoby zmarłej
  • dane osobowe zgłaszającego zgon
  • w niektórych przypadkach dane osobowe biegłego/tłumacza

Donacja zwłok

Oddanie po śmierci ciała, najczęściej do wykorzystania w celach naukowych. Aby donacja mogła być przeprowadzona należy podpisać Akt Przekazania Zwłok, gdzie dodatkowo wpisuje się nazwiska dwóch osób powiadomionych o zamiarze przekazania zwłok. Akt musi dodatkowow być potwierdzony notarialnie i w oryginale przesłany wybranej uczelni medycznej.

Dewocjonalia

Artykuły liturgiczne oraz wszelkie akcesoria niezbędne podczas sakralnych uroczystości. W czasie pogrzebów w obrządku katolickim to najczęściej drobne przedmioty kultu religijnego (np. różaniec, święty obrazek, medalik, szaty liturgiczne, świece).

Dom pogrzebowy

Miejsce, gdzie najbliżsi mogą pożegnać osobę zmarłą przed pogrzebem. W nich najczęściej rozpoczyna się ceremonia pogrzebowa.

Ekshumacja

Polega na wydobyciu zwłok lub szczątków ludzkich z grobu. Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach rannych. Dokonuje się jej na wniosek osoby upoważnionej (członkowie najbliższej rodziny – żona/mąż, rodzic, dziecko) po otrzymaniu zezwolenia od właściwego państwowego inspektora sanitarnego. O ekshumacji należy pisemnie powiadomić zarząd cmentarza.

Eksportacja

Tradycyjna nazwa terminu wyprowadzania zwłok. Jest to element pożegnania zmarłego przez najbliższych. Eksportacja może być prowadzona z domu do kaplicy pogrzebowej, a następnie do kościoła/na cmentarz.

Galanteria funeralna

Wszelkiego rodzaju artykuły związane z branżą pogrzebową, zalicza się do nich: tabliczki, krzyże, podstawki, białe rękawiczki noszone przez pracowników domów pogrzebowych. Dodatkowo można wyróżnić galanterię pogrzebową kamienną, czyli dodatki, które wykonane zostały przez firmę kamieniarską: wazony, figury, lampiony, kolumny czy rzeźby.

Karawan

Specjalnie przygotowany pojazd umożliwiający przewożenie ciała. Karawan musi spełniać wszelkie odgórne wymogi sanitarne i techniczne.

Karta zgonu

Dokument potwierdzający zgon, umożliwiający zlecenie wyprowadzenie ciała i przygotowanie do pogrzebu przez zakład pogrzebowy. Na jej podstawie wydawany jest akt zgonu. Karta zgonu składa się z części przeznaczonej do zarejestrowania zgonu i części dla cmentarza. Jest wydawana w jednym egzemplarzu.

Kolumbarium

Specjalny budynek, w którym umieszcza się urny po ceremonii pogrzebowej. Kolumbarium często znajduje się na większości cmentarzy w większych miastach.

Kondolencje

To wyrazy współczucia składane z powodu śmierci bliskiej osoby. Mogą mieć charakter ustny lub pisemny.

Konsolacja

Inaczej stypa. Rodzinne spotkanie po uroczystościach pogrzebowych, często połączone ze wspólnym posiłkiem.

Kremacja

Inaczej spopielenie zwłok. Prochy następnie przechowuje się w specjalnej urnie.

Nekrolog

Pisemna informacja dotycząca śmierci, podana do wiadomości publicznej. Nekrolog zawiera dane osoby zmarłej oraz informacje o czasie i miejscu pochówku.

Tanatokosmetolog

Osoba zajmująca się przygotowaniem osoby zmarłej do pochówku. Do zadań tanatokosmetologa należą w pierwszej kolejności mycie, ubieranie oraz zabezpieczenie ciała. Dodatkowo może ona wykonać makijaż, manicure czy usługi fryzjerskie. Osoba taka sprawia, iż zmarły zyskuje bardziej naturalny wygląd.

Urna

Pojemnik przeznaczony do przechowywania prochów osoby zmarłej po procesie kremacji. Wykonane są z kamienia, marmuru, drewna, ceramiki lub innych materiałów.

Zasiłek pogrzebowy

Kwota, która przysługuje w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Zasiłek przysługuje osobie lub instytucji, która pokrywa koszty pogrzebu. Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy jest zryczałtowany, a jego kwota wynosi 4000 zł.

Zasiłek pogrzebowy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Rolnikom zasiłek pogrzebowy wypłaca KRUS, natomiast emeryci i renciści policyjni otrzymują zasiłek z Zakładu Emerytalno–Rentowy MSWiA .

Zimne łóżko

Łóżko, na którym kładzie się zwłoki zmarłego przygotowanego np. do balsamowania lub makijażu. Niska temperatura łóżka powoduje, że ciało tak szybko nie ulega rozkładowi.