Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy z KRUS?

Śmierć bliskiej nam osoby to zawsze ogromna tragedia. W tak trudnej sytuacji stajemy wtedy przed zorganizowaniem uroczystości pogrzebowych. Koszt zorganizowania całej uroczystości od początku do końca to koszt od kilku do kilkunastu tysiecy złotych. Warto więc zorientować się na jaką pomoc finansową możemy liczyć w przypadku ubiegania się o zasiłek pogrzebowy z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Na chwilę obecną wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 000 zł. W dniu 29.stycznia 2024 został przekazany wniosek o konsultację i uzgodnienia miedzy resortami dotyczący podwyższenia zasiku pogrzebowego do 7 000 zł. Na chwile obecną nie ma podanej informacji od kiedy dokładnie ma on zostać podwyższony.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby móc ubiegać się o zasiłek pogrzebowy należy w odpowiednim oddziale KRUS złożyć:

Ważne!

W przypadku np. transportu zwłok z Niemiec lub innego kraju należy złożyć pełną wersję aktu zgonu, a nie jego wersję tymczasową.

Komu przysługuje zasiłek?

Podmiotami upoważnionymi do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy, o ile ponoszą koszty pogrzebu, są:

Ważne!

W sytuacji poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty, w sposób proporcjonalny do poniesionych kosztów pogrzebu.