Jak sporządzić testament?

Sporządzenie testamentu to zabezpieczenie naszej woli i rozdysponowanie naszego majątku tak jak tego chcemy. W naszym kraju możemy sporządzić dwa rodzaje testamentów: testament własnoręczny lub notarialny.

Jak sporządzić testament własnoręczny?

Testament własnoręczny należy w całości napisać własnoręcznie, podpisać i opatrzyć datą. Taki testament może napisać każda osoba pełnoletnia, o ile nie została ubezwłasnowolniona. W przypadku takiego testamentu może się zdarzyć, że spadkobiercy lub osoby wyłączone z dziedziczenia będą próbować sądownie podważyć wiarygodność testamentu. W przypadku testamentu własnoręcznie napisanego trzeba pamietąc, iż nie moż on zostać napisany na komputerze.

Jak sporządzić testament notarialny?

Testament notarialny sporządzony przez notariusza ma charakter dokumentu urzędowego. Dzięki temu jego podważenie staje się bardzo trudne, o ile nie niemożliwe. Udając się do wybranej Kancelarii Notarialnej musimy jedynie posiadać jasne sprecyzowanie swojej woli, którą w odpowiednie słowa ubierze notariusz. Sporządzenie testamentu notarialnie jest usługą płatną.

Co może zawierać testament?

W testamencie przede wszystkim należy wskazać spadkobiercę lub spadkobierców, którym chcemy przekazać poszczególne składniki majątku. Dodatkowo w tym dokumencie może istnieć zapis dotyczący:

W testamencie można jako polecenie wpisać wolę organizacji pogrzebu w określonym miejscu. W przypadku osób mieszkających od lat za granicą może być to chęć bycia pochowanym w ojczyźnie. Wtedy na spadkobierców scedowana jest organizacja miedzynarodowego transportu zwłok przy pomocy wybranej firmy i spełnienie ostatniej woli osoby zmarłej.