Pogrzeb katolicki, a pogrzeb świecki?

Pogrzeb katolicki odbywa się według zasad Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zazwyczaj składa się z trzech elementów: wystawienia ciała (w kaplicy lub w domu pogrzebowym), mszy świętej i pochówku na cmentarzu.

Wystawienie ciała w kaplicy umożliwia ostatnie pożegnanie z osobą zmarłą. Żałobna msza święta przypomina zwykłą mszę świętą, jednak kazanie w całości poświęcone jest zmarłemu i tematyce śmierci i życia wiecznego. W czasie wyprowadzania zmarłego z kościoła żałobnicy najczęściej śpiewają pieśń pod tytułem „Anielski orszak”, która jest prośbą o przyjęcie duszy zmarłego do Królestwa Niebieskiego. Na cmentarzu przy grobie zmarłego wraz z księdzem odmawiane są modlitwy, które poprzedzają złożenie zmarłego do grobu. Najczęściej jest to także czas na złożenie kondolencji najbliższym zmarłego.

Pogrzeb świecki to ceremonia pozbawiona wszelkich obrzędów oraz symboli religijnych. Nie uczestniczy w nim ksiądz, nie ma mszy świętej, nie ma wspólnej modlitwy, ale pojawia się mistrz ceremonii (często w tej roli występuje wykwalifikowany pracownik zakładu pogrzebowego).

W kaplicy gdzie wystawiane jest ciało zmarłego wszelkie symbole religie są zasłaniane lub zabierane na czas uroczystości. Mistrz ceremonii wita wszystkich zebranych i w kilku słowach opowiada o zmarłym i jego życiu, a także dodaje kilka słów o śmierci i przemijaniu. W czasie uroczystości można także wyświetlić pokaz slajdów ze zdjęciami zmarłego lub krótki film.

Na cmentarzu ponownie istnieje możliwość powiedzenia kilka słów, po czym pracownicy zakładu pogrzebowego przystępują do umieszczenia trumny lub urny w grobie. Zamiast krzyża przy grobie umieszczany jest tzw. pal świecki, czyli drewniany, elegancki pal ustawiany pionowo, pozbawiony poprzecznych elementów, zdobiony lub lakierowany. Po złożeniu ciała do grobu istnieje możliwość złożenia kondolencji dla najbliższych i kwiatów przy nowo usypanym grobie.

Podobieństwa między pogrzebem katolickim, a świeckim

W obu przypadkach po ceremonii pogrzebowej osoba zmarła spoczywa na cmentarzu, co odpowiada współczuciu i szacunkowi, jakie należy okazać zmarłym osobom. Kolejnym podobieństwem jest również możliwość kremacji. W Kodeksie Prawa Kanonicznego ogłoszonego w 1983 roku przez Papieża Jana Pawła II możemy przeczytać, iż kremacja nie jest zakazana, o ile nie pozostaje w opozycji do nauki chrześcijańskiej.

Jeśli chodzi o kwestię międzynarodowego transportu zwłok to wybrany rodzaj pochówku nie wpływa na cenę wykonywanej przez naszą firmę usługi. Ostateczną wycenę zawsze otrzymują od nas Pańswto już po pierwszej rozmowe telefonicznej.