Czy w Polsce jest możliwy pogrzeb ekologiczny?

Czym jest pogrzeb ekologiczny?

Pogrzeb ekologiczny jest to pochówek, który stara się w jak największym stopniu ograniczyć ślad węglowy powstający w czasie tradycyjnych pogrzebów. Atutem pogrzebów ekologicznych jest również to, że nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne, poprzez wykorzystanie biodegradowanlych trumn, urn czy też bezpośrednie pochowanie ciała w ziemi.

Jak wygląda pogrzeb ekologiczny?

Jednym z przykładów pogrzebu ekologicznego jest pogrzebanie urny z prochami na terenie leśnego cmentarza. Pierwszy taki cmentarz niedaleko Polski powstał w Niemczech w 2001 roku w Kassel w Hesji. Szczątki składane są tam w biodegradowalnych urnach, nie stawia się tam nagrobków czy tablic pamiątkowych, nie przynosi się tam także kwiatów oraz zniczy. Dane osobowe bliskich osób można umieścić na kamieniach lub wybrać pełną anonimowość.

W Stanach Zjednoczonych od kilku lat, w niektórych częściach kraju można wybrać zamiast standardowego pogrzebu rozkład ciała na kompost. W czasie pierwszych 60 dni po śmierci ciała umieszczane są w specjalnych metalowych pojemnikach, wraz z ulegającymi naturalnemu rozłożeniu pamiątkami czy kwiatami. W tym czasie można także odwiedzać osobę zmarłą. Cały proces pomija balsamowanie czy też dodawanie chemicznych enzymów, ciało rozkłada się w sposób naturalny w połączeniu z nadzorem specjalnych czujników, które monitorują wilgotność, temperaturę i przepływ powietrza.

Czy Polsce jest możliwy pogrzeb ekologiczny?

W Polsce kwestię pochówku reguluje Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Według jej wytycznych osobę zmarłą należy pochować w trumnie lub urnie na cmentarzu, przekazać jej ciało do badań naukowych lub w wyjątkowych sytuacjach pochować na morzu. Nie ma żadnej informacji o alternatywnych rozwiązaniach i ich legalności. W związku z tym cena pogrzebu w naszym kraju jest dość wysoka. Należy do niej wliczyć m.in. uzyskanie odpowiednich dokumentów, cenę trumny bądź urny, koszt kremacji, wykupienie miejsca na cmentarzu czy też transport zwłok z zagranicy.

Poznański Las Pamięci

W Polsce nie można także rozsypywać prochów osób zmarłych i przechowywać ich w miejscach innych niż cmentarz. Rozwiązaniem na chwilę obecną są powstałe w Poznaniu dwa cmentarze, nazwane Lasami Pamięci. Można tutaj pochować bliską nam osobę w biodegradowalnej urnie. Na terenie cmentarza nie ma nagrobków, krzyży, nie palą się także znicze. Na terenie całego Lasu Pamieci nie można przebywać, a dane osób pochowanych są umieszczone na kamiennych tablicach przed wejściem. W tym miejscu jest również wydzielone miejsce na symbliczne złożenie kwiatów i ławki, na których można usiąść i powspominać bliską nam osobę, której fizycznie już nie ma.