Jak napisać mowę pogrzebową?

Mowa pogrzebowa to słowa płynące z głębi serca, mówiące o życiu, dokonaniach, cechach charakteru osoby, która odeszła. To także ważne słowa dla wszystkich biorących udział w ostatnim pożegnaniu, dodatkowa otucha i ukojenie.

Rozpoczęcie mowy pogrzebowej to przeważnie kilka słów przywitania osób biorących udział w uroczystości. Już na wstępie możemy także przytoczyć jakąś anegdotę związaną z osobą zmarłą. Jeśli jest to dla nas zbyt osobiste zawsze można rozpocząć cytatem o tematyce przemijania przez co dodamy klasy całej wypowiedzi.

Po krótkim wstępie warto wspomnieć o najlepszych cechach i osiągnięciach osoby, która odeszła. O tym jaka była prywatnie czy też zawodowo, jakimi zasadami kierowała się w życiu, co ją pasjonowało czy też z czego była znana.

W kolejnej części wyrażamy żal z powodu odejścia bliskiej osoby. W tym miejscu można także bezpośrednio zwrócić się do osoby zmarłej, podziękować, powiedzieć słowa, których nie miało się szansy nigdy powiedzieć.

Najlepszym zakończeniem jest podziękowanie żałobnikom za obecność. Jednocześnie można prosić zgromadzonych o modlitwę w intencji zmarłego czy kultywowanie pamięci o nim.

Mowę pogrzebową na pogrzebie katolickim wygłasza się na cmentarzu, po zakończeniu modlitw przez księdza. W przypadku pogrzebu świeckiego czas mowy pogrzebowej najlepiej ustalić z mistrzem ceremonii lub pracownikiem zakładu pogrzebowego, który odpowiada za uroczystość i jej organizację.