Jak składać kondolencje?

Kondolencje to słowa wyrażające żal po osobie zmarłej i współczucie dla osób opłakujących stratę. Kondolencje należy składać w sposób taktowny, empatyczny i delikatny z umiarem oraz wyczuciem.

Składając kondolencje, należy ująć dłoń osoby przyjmującej wyrazy współczucia i wypowiedzieć odpowiednie słowa. Jeśli z rodziną zmarłego łączyły nas zażyłe stosunki, słowa nabierają osobistego charakteru. Jeśli natomiast żegnamy osobę z grona dalszych nam osób, wystarczy jedno zdanie, takie jak: „serdecznie współczuję Pani/Pana straty”, „składam wyrazy współczucia”, „proszę przyjąć moje kondolencje” lub „proszę przyjąć kondolencje z powodu śmierci mamy/taty”.

Jeśli rodzina w nekrologu zaznaczy lub w czasie uroczystości pogrzebowych pojawi się informacja z prośbą o nieskładanie kondolencji należy ją uszanować bez wyjątku.

W czasie składania kondolencji należy unikać kilku rzeczy takich jak: