Jak zachować się na pogrzebie?

Pogrzeb to smutne i zarazem uroczyste wydarzenie, które wymaga od jego uczestników odpowiedniego zachowania, pełnego szacunku do osoby zmarłej i najbliższych jej osób.

Jeżeli należymy do rodziny osoby zmarłej należy wziąć udział w mszy świętej, pochodzie na cmentarz oraz w stypie (jeżeli otrzymamy zaproszenie). W przypadku osób spoza rodziny wystarczająca jest obecność w kościele, chociaż jeśli mamy taką wolę możemy uczestniczyć także w uroczystości na cmentarzu.

W kwestii wyboru ubioru warto pamiętać, że czerń zarezerwowana jest dla najbliższej rodziny. Jako osoby z dalszej rodziny lub z kręgu znajomych czy przyjaciół możemy wybrać któryś ze stonowanych kolorów, np. grafit czy granat. Wybierając poszczególne elementy garderoby warto zwrócić także uwagę na to, żeby były to ubrania skromne, dyskretne. Zdecydowanie zrezygnować należy z krzykliwych dodatków, głębokich dekoltów czy wysokich obcasów. Jeśli osoba zmarła lub jej bliscy wyrazili wolę, by na pogrzeb ubrać się z uwzględnieniem jakiegoś koloru, np. ulubionej barwy żegnanej osoby to oczywiście należy to uszanować i starać się wybrać strój akcentujący to życzenie.

Jeśli chodzi o zabranie ze sobą kwiatów to ogólnie przyjmuje się, że im bliżej jesteśmy spokrewnieni, związani z osobą zmarłą tym bardziej okazały wieniec/ wiązankę kupujemy. Jeśli należymy do dalekiej rodziny lub grona znajomych czy też przyjaciół rodziny można rozważyć skromną wiązankę lub nawet jeden symboliczny kwiat. Tutaj podobnie jak w kwestii ubioru, jeśli osoba zmarła lub jej rodzina życzą sobie określonych kwiatów (bo to były np. ulubione kwiaty osoby żegnanej) należy to uszanować.

W czasie uroczystości na cmentarzu pojawia się także moment składania kondolencji. Staramy się by były one krótkie i serdeczne. W pierwszej kolejności kondolencje składają osoby najbliższe. Jeśli wolą rodziny jest nieskładanie kondolencji to należy to bezwzględnie uszanować.

Mowę pogrzebową na pogrzebie katolickim wygłasza się na cmentarzu, po zakończeniu modlitw przez księdza. W przypadku pogrzebu świeckiego czas mowy pogrzebowej najlepiej ustalić z mistrzem ceremonii lub pracownikiem zakładu pogrzebowego, który odpowiada za uroczystość i jej organizację.