Jak wygląda kwestia pochówku w grobie rodzinnym?

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych: „1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

Dodatkowo na pochówek w danym grobie rodzinnym zgodę powinna wyrazić każda osoba, która ma do niego udokumentowane prawo (poniosła koszty budowy, uiściła opłatę za miejsce spoczynku) oraz członkowie rodziny osoby zmarłej, która w grobie już spoczywa.

Jeśli któraś z uprawnionych osób nie wyrazi zgody na pochówek danej osoby w rodzinnym grobie wtedy można odwołać się do wyższej instancji, czyli sprawę skierować do sądu cywilnego.