Jak uzyskać akt zgonu w Polsce?

Czym jest akt zgonu?

Akt zgonu jest dokumentem wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego (USC), w celu potwierdzenia śmierci danej osoby. W ramach tego dokumentu znajdują się najważniejsze informacje o osobie zmarłej, takie jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, nazwisko oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej, dane osobowe rodziców osoby zmarłej oraz data i miejsce zgonu.

Kto wydaje akt zgonu?

Akt zgonu wystawiany jest przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na podstawie karty zgonu, wydawanej np. przez lekarza orzekającego. Aby uzyskać akt zgonu należy kartę zgonu złożyć w odpowiednim USC w ciągu 3 dni od jej otrzymania.

W przypadku śmierci w domu kartę zgonu wystawia lekarz przybyły na miejsce i od razu przekazuje dokument rodzinie. W przypadku śmierci w szpitalu kartę zgonu wystawia lekarz odbywający dyżur i można ją odebrać w wyznaczonym przez szpital miejscu. W przypadku śmierci w tragicznych okolicznościach, takich jak: wypadek, morderstwo kartę zgonu wystawia zakład medycyny sądowej właściwy dla miejsca zgonu i także on informuje gdzie można odebrać dokument.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby móc ubiegać się o wystawienie aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego należy zabrać ze sobą:

Ile kosztuje uzyskanie aktu zgonu?

Pierwszy odpis aktu zgonu wydawany jest bezpłanie. Każda kolejny odpis skrócony aktu zgonu to koszt 22 zł (także za odpis wielojęzyczny w formie papierowej) lub 33 zł za odpis zupełny. Jeśli sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika – należy dodatkowo zapłacić 17 zł za pełnomocnictwo.

Kto może uzyskać akt zgonu?

Akt zgonu wydawany jest osobie uprawnionej do zorganizowania pochówku osoby zmarłej. W związku z tym mogą to być:

Pełnomocnikiem rodziny może zostać także wybrany zakład pogrzebowy. Jest to szczególnie przydatne w momencie, kiedy do zgonu dochodzi za granicą. Jako firma ze sporym doświadczeniem możemy Państwu pomóc zorganizować transport zwłok z zagranicy z uwzględnieniem wszelkich wymaganych formalności.

Do czego wymagany jest akt zgonu?

Akt zgonu jest dokumentem umożliwiającym załatwienie formalności związanych ze zgonem. Akt zgonu jest wymagany przy: organizacji pochówku i wystąpieniu o zasiłek pogrzebowy do ZUSU lub KRUSU czy też uregulowaniu spraw spadkowych, materialnych i zawodowych osoby zmarłej. To także dokument, dzięki któremu można dokonać rozliczeń podatkowych lub uzyskać wypłatę z ubezpieczenia.