Pogrzeby

W Europie tradycyjną formą pochówku osoby zmarłej jest pochowanie trumny w ziemi. W ostatnich latach jednak coraz częściej preferowana jest kremacja, czyli spopielenie zwłok. Nasza firma świadczy usługi transportu zarówno trumien jak i urn.

Transport trumny z zagranicy

Wymagane dokumenty:

 • Metryka urodzenia oraz akt małżeństwa;
 • Metryka zgonu (wraz z tłumaczniem);
 • Zezwolenie na pochówek wystawione przez starostę lub prezydenta miasta;
 • Zaświadczenie medyczne/ karta zgonu (wraz z tłumaczeniem), iż zgon nie miał związku z chorobą zakaźną;
 • Certyfikat zezwalający na wywiezienie zwłok z danego kraju.

Transport urny z zagranicy

Wymagane dokumenty:

 • Metryka urodzenia oraz akt małżeństwa;
 • Metryka zgonu (wraz z tłumaczniem);
 • Zezwolenie na pochówek wystawione przez starostę lub prezydenta miasta;
 • Zaświadczenie medyczne/ karta zgonu (wraz z tłumaczeniem), iż zgon nie miał związku z chorobą zakaźną;
 • Świadectwo spopielenia/ kremacji;
 • Zezwolenie na przewóz urny z prochami,
 • Wniosek o przeprowadzenie odprawy sanitarnej urny z prochami

Transport i pochówek trumny

Trumna do przewozu zwłok z zagranicy

W przypadku przewozu trumny z ciałem do Polski trumna musi posiadać metalowy, szczelnie zamknięty wkład z blachy ocynkowej. Według przepisów polskiego Sanepidu niedozwolone jest jej otwieranie.

Po zamknięciu zewnętrznej trumny drewnianej, metalowy wkład nie jest widoczny. Trumny zewnętrzne wykonane są z drewna (sosnowego lub dębowego). Obróbka i jakość drewna decyduje o jej cenie.

Samochód do przewozu zwłok z zagranicy

Transport zwłok z zagranicy odbywa się przy użyciu specjalnego pojazdu, karawanu. Takie auto posiada:

 • zabezpiecznie przed przesuwaniem się trumny lub urny,
 • podłogę, która w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub urny wykonana jest z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących,
 • kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich,
 • wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.

Po każdorazowym przewiezieniu zwłok albo szczątków ludzkich przeprowadzamy dezynfekcję środka transportu w części przeznaczonej na ich umieszczenie. Do dezynfekcji stosujemy preparaty o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Najbardziej rzetelnymi źródłami informacji na temat transportu zwłok są: witryna rządowa oraz Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych