Kremacja we Włoszech

W 2001 roku we Włoszech uchwalono prawo ułatwiające kremację, zezwalające na rozsypanie prochów lub umieszczenie ich w urnie do przechowywania w domu. W wyniku tych zmian liczba krematoriów na terenie Włoch wzrosła do prawie 80.

Wyżej wspomniane prawo mówi także, iż prochy osoby zmarłej zostają dostarczone rodzinie, a nie jak wcześniej przechowywane na cmentarzu. Rozsypanie prochów może nastąpić w miejscach otwartych (las, morze, jezioro, rzeka, pole) w miejscach prywatnych lub w miejscach specjalnych na cmentarzu.

Warunki formalne kremacji we Włoszech

Aby móc poddać ciało osoby zmarłej kremacji należy złożyć komplet dokumentów:

Procedura kremacji we Włoszech

Czas kremacji trwa średnio 1,5 - 2h. Czas uzależniony jest od wagi osoby zmarłej oraz materiału z jakiego wykonana jest trumna (drewniana, ekologiczna).

Prochy można rozsypać tylko w miejscach wskazanych w specjalnym spisie prowadzonym przez władze lokalne.

Prochy można przechowywać w domu po spełnieniu odpowiednich warunków

Cena kremacji we Włoszech

Cena kremacji we Włoszech:

  • Odbiór ciała
  • załatwienie wszelkich niezbędnych formalności (dokumenty z urzędu, odprawa konsularna);
  • załatwienie wszelkich niezbędnych tłumaczeń;
  • kremacja;
  • drewniana trumna kremacyjna;
  • urna podstawowa;
  • dostarczenie urny do miejsca docelowego, wskazanego przez Państwa.

Całkowita cena kremacji i transportu w przypadku Włoch to koszt:

9,500 - 14,900 PLN

Gdyby chcieli Państwo skorzystać z naszych usług, prosimy o kontakt pod numerem +48 608-135-247 w celu omówienia szczegółów i sporządzenia pełnego kosztorysu.