Kremacja w Norwegii

W Norwegii na chwilę obecną funkcjonuje 26 krematoriów. Są one ulokowane w obrębie całego kraju i świadczą usługi dla wyznawców wszystkich religii oraz osób niewierzących.

Z roku na rok coraz więcej osób w Norwegii deklaruje chęć spopielenia swojego ciała po śmierci. Po kremacji ciało musi zostać pochowane w czasie 6 miesięcy. Ponadto każde krematorium na terenie Norwegii jest zobligowane do sporządzenia ewidencji zmarłych poddanych kremacji.

Warunki formalne kremacji w Norwegii

Aby móc poddać ciało osoby zmarłej kremacji należy złożyć komplet dokumentów:

Procedura kremacji w Norwegii

Czas kremacji trwa średnio 1,5 - 2h. Czas uzależniony jest od wagi osoby zmarłej oraz materiału z jakiego wykonana jest trumna (drewniana, ekologiczna);

Aby rozsypać prochy należy uzyskać zgodę Administratora Stanowego;

Rozsypanie prochów musi być dyskretne i chronione przed widokiem osób postronnych.

Cena kremacji w Norwegii

Cena kremacji w Norwegii:

  • Odbiór ciała
  • załatwienie wszelkich niezbędnych formalności (dokumenty z urzędu, odprawa konsularna);
  • załatwienie wszelkich niezbędnych tłumaczeń;
  • kremacja;
  • drewniana trumna kremacyjna;
  • urna podstawowa;
  • dostarczenie urny do miejsca docelowego, wskazanego przez Państwa.

Całkowita cena kremacji i transportu w przypadku Norwegii to koszt:

8,900 - 17,900 PLN

Gdyby chcieli Państwo skorzystać z naszych usług, prosimy o kontakt pod numerem +48 608-135-247 w celu omówienia szczegółów i sporządzenia pełnego kosztorysu.