Kremacja we Francji

Kremacja we Francji jest rozważana przez ponad 30% społeczeństwa, a w samym Paryżu już co druga osoba dokonałaby spopielenia swoich zwłok. W 2020 liczba krematoriów we Francji wynosiła 197.

We Francji prochy są najczęsciej oddawane rodzinie, która może złożyć je w klasycznym grobie ziemnym, umieścić w kolumbarium czy też rozsypać w miejscu odpowiednio do tego zaaranżowanym, np. na cmentarzu. Jeśli taką wolę wyraża osoba zmarła, prochy można też rozsypać na łonie przyrody, z wyjątkiem dróg publicznych. Osoba uprawniona do obsługi pogrzebu musi złożyć jednak oświadczenie do burmistrza gminy miejsca urodzenia zmarłego.

Warunki formalne kremacji we Francji

Aby móc poddać ciało osoby zmarłej kremacji należy złożyć komplet dokumentów:

Procedura kremacji we Francji

Krematoria na terenie Francji podejmują się organizacji świeckiej i religijnej ceremonii pożegnania, a wiele z nich umożliwia też możliwość wyboru duchownego, który poprowadzi uroczystość.

Ze względu na to, iż nie zawsze wiadomo, co dzieje się z urnami przekazywanymi rodzinie, francuski Senat przyjął ustawę nadającą ludzkim prochom status prawny

Czas kremacji trwa średnio 1,5 - 2h. Czas uzależniony jest od wagi osoby zmarłej oraz materiału z jakiego wykonana jest trumna (drewniana, ekologiczna).

Cena kremacji we Francji

Cena kremacji we Francji:

  • Odbiór ciała
  • załatwienie wszelkich niezbędnych formalności (dokumenty z urzędu, odprawa konsularna);
  • załatwienie wszelkich niezbędnych tłumaczeń;
  • kremacja;
  • drewniana trumna kremacyjna;
  • urna podstawowa;
  • dostarczenie urny do miejsca docelowego, wskazanego przez Państwa.

Całkowita cena kremacji i transportu w przypadku Francji to koszt:

11,000 - 17,900 PLN

Gdyby chcieli Państwo skorzystać z naszych usług, prosimy o kontakt pod numerem +48 608-135-247 w celu omówienia szczegółów i sporządzenia pełnego kosztorysu.