Covid-19 (SARS-CoV-2)

Covid-19 (SARS-CoV-2) nie został wpisany na listę chorób zakaźnych. W związku z tym pogrzeb nie musi się odbyć w ciągu 24 godzin. Ponadto pogrzeb może odbyć się w formie: tradycyjnej (w trumnie) lub po kremacji zwłok (pogrzeb urnowy).

Nasza firma, dysponująca odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, podejmuje się organizacji transportu trumny z ciałem / urny z prochami osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Dodatkowo pracownicy naszej firmy w pełni respektują i uwzględniają w swoich działaniach Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, poz. 585.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Najbardziej rzetelnym źródłem informacji na temat pochówku osób zarażonych Covid-19 (SARS-CoV-2) jest : Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.